Intuitive Power Academy

"doorlopende ontwikkeling, groei en ontmoeting met gelijkgezinden!"

Het Leven is één grote leerschool, gebaseerd op de keuzes die we maken. De juiste combinatie van logica, realisme en intuïtie stelt ons beter in staat om goede beslissingen te nemen, en ons innerlijk vermogen te versterken. Inzicht, kennis en begrip van de persoonsgerichte intuïtie wordt dan functioneel en vergroot het innerlijk potentieel. De Intuitive Power Academy is een onafgebroken cirkel van leren en delen door te ervaren. De eigen vermogens kunnen een hoog bewustzijnsniveau bereiken door begrip van de filosofie van intuïtie, het zesde zintuig en de universele afstemming.

5 sleutels van Intuitive Power Academy


•    Ontwikkelen van de innerlijke en intuïtieve vermogens 
•    Aantrekking van gelijkgezinden en succesvolle relaties
•    Vergroten en verhogen van jouw innerlijk potentieel 
•    Voorbereid zijn op de toekomst en zorgen kunnen uitschakelen
•    Wijsheid vergroten en leren vertrouwen op de universele afstemming


Vraag jij je af hoe je verder moet, zie je geen toekomstperspectief, onderdruk jij jouw ware gevoelens?... Dan is Intuitive Power Academy jouw creatieve weg om weer terug bij jezelf te komen, en gaan we gezamenlijk het avontuur aan!

 

5 belangrijke ontwikkelingsdoelen


•    Ontdekken van jouw rode draden
•    Autobiografie van jouw innerlijke kompas
•    Feiten en factoren die bij jouw toekomst horen
•    De zeven zelfreflecties over jouw persoonlijke levenspad
•    Verleden, heden en de toekomst

Wekelijks kun je deelnemen aan de programma onderwerpen die online interactief worden behandeld. Maandelijks ontvang je het intuïtieve vizier overzicht met de nieuwe onderwerpen en de incentive agenda van bijeenkomsten. Wekelijks kun je ook luisteren naar reflections.

 

Schrijf je in, en start vandaag nog de weg van Intuitive Power Academy. 

Intuitive Power Academy  
Registratie per jaar €2.450,-

 

 

"als jij je afvraagt waarom je dit leest, weet dan dat je op de goede weg bent!"

Voorwaarden

Deelname aan intuitive power academy staat eenieder vrij om wekelijks aan mee te doen. Er zijn geen rechten en/of plichten die aan deelname van intuitive power academy worden toegekend of kunnen worden ontleend, mitsdien er sprake is van de intuitive power professional*. Informeer hierover naar de voorwaarden. De jaarlijkse registratie voor intuitive power academy kan op ieder gewenst moment worden aangegaan waarbij de ingangsdatum datum telt voor de registratie. De registratiekosten voor deelname aan intuitive power academy mag in maximaal twee termijnen worden voldaan en dient 1 maand voorafgaand de deelname volledig te zijn voldaan. Bij annulering en/of opzegging van deelname is restitutie niet van toepassing. Deelname aan intuitive power academy is persoonsgebonden en mag derhalve niet worden overgedragen aan derden.