Fytodor

Stel je eens voor... een manier die lichamelijke klachten en negatieve gevoelens transformeert in balans en een nieuw perspectief op het leven. Een manier die bijdraagt aan fysiek, mentaal en emotioneel welzijn... Het kan!

Leren door te ervaren is de enige echte manier om tot inzichten en gewenste transformatie te komen. Ik ben ruim 25 jaar gespecialiseerd in intuïtieve energetica, aromatherapie, en klinische psychologie. En al jaren ontmoet ik mensen die vele wegen voor inzicht en kennis op allerlei gebieden hebben bewandeld, en nog steeds op weg zijn naar dat bijzondere 'iets'...
Dat 'iets' is meestal hetgeen wat niet buiten de eigen persoon te vinden is, en ook niet zomaar voor het oprapen ligt in de zogeheten eenheid. Maar wat dan wel...

"Kennis en inzicht in intuïtie is het eerste en belangrijkste begin. En alles wat daarna komt ligt besloten in het oneindige…"

Fytodor is afgeleid van het woord fyto, beter bekend als de kennis en leer van het majestueuze en mysterieuze plantenrijk. Voor mij staat fytodor voor de toegang die ons inzicht verschaft tot deze kennis, de natuurwetten en de universele bron van intuïtie. Fytodor is ontstaan door mijn jarenlange inzichten, ontmoetingen, vragen aan mijn adres en de meest uiteenlopende bevindingen. Met deze onafgebroken cirkel van delen geef ik dat door wat intuïtie werkelijk is, waar intuïtie voor bedoeld is en het oneindige brede perspectief van de universele bron van intuïtie.

Op de zaak, in leiderschap, opvoedkundig of zomaar voor de kunst van het inzicht en de kennis… Het werkt, ook voor jou!